Produkty

Společnost Kapas s.r.o. je výrobcem průmyslové kartonáže. Standardně a bezplatně zákazníkům nabízíme technickou pomoc při vývoji a nákupu obalů. ​

Spolupracujeme s partnery a vytváříme spolehlivý a efektivní servis našim zákazníkům. Zakázky zpracováváme od 1ks výrobku. Nejpoužívanější typy kartonážních výrobků v katalogu FEFCO vyvinutém Evropskou federací výrobců vlnité lepenky - grafická podoba kartonážních výrobků -  jednodušší komunikace.

Vývoj:Navrhujeme, vzorkujeme a vyrábíme obaly, které plní svůj účel.

 

Naše produkty nezatěžují životní prostředí. Čistá surovina, vlnitá lepenka, je přírodní a jednoduše recyklovatelný materiál, neobsahující nebezpečné příměsi. Čisté postupy při výrobě znamenají, že pro čistotu přírody nejsme nebezpeční.Čisté teplo z vlastního odpadu vlnité lepenky přetvořeného do ekologického paliva