Výběrová řízení

Poptávka manipulační techniky

 

Výběrové řízení bylo ukončeno bez určení vítěze nabídky. Předpoklad vypsání nového výběrového řízení je konec roku 2015, začátek roku 2016.

 

 

V Bruntále dne 20.5.2014

Věc: Poptávka manipulační techniky - výběrové řízení.

Poptáváme tímto 1ks nového vysokozdvižného elektrického vozíku jako náhradu za stávající typ používaného vozíku pro daný účel: LINDE E 16 P

Technické požadavky:

Typ: čtyřkolový čelní vysokozdvižný vozík.

Charakteristika použití: provoz ve výrobní  hale (betonový povrch), a na související komunikaci (asfaltový povrch) – dojezd do vzdálenosti do 50m od haly- za všech povětrnostních podmínek (sucho, mokro, namrzlá komunikace zbytky sněhu a námrazy). Práce spočívá ve vykládce kamionů, převozu zboží do haly – práce v hale – vyvážení zboží z haly k nakládce – nakládka vozidel. Charakteristika materiálu: palety s přířezy vlnité lepenky – do hmotnosti cca 500kg – max. půdorys palet je až 2200 x 3500mm (používáno prodloužení vidlic).

Pohon: elektrický 
Zdvih: hydraulický; min. 2850mm
Nosnost: min.1600kg
Obutí: plné gumy vhodné pro daný způsob provozu
Šířka nosiče vidlic: min.1040mm
Vidlice: délka
Boční posuv vidlic: Ano
Šířka pracovní uličky: (při paletě 800x1200 podélně) max.3400mm

Obchodní podmínky:

Dodací termín: červenec – srpen 2014
Záruka: min. 24 měsíců
Cena: bez DPH, bude zahrnovat kompletní vybavení včetně nabíječky, dodání na místo určení (Bruntál, Žlutý kopec 1982/35 – provozovna), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Způsob pořízení: 
A, koupě – kupní smlouva … dodavatelský úvěr – splátky 18 měsíců.
B, firemní leasing- 4 roky
C, operativní leasing


Preferujeme operativní leasing na 2-3 roky s možností předčasného ukončení za dohodnutých smluvních podmínek – ukončení činnosti provozovny.

Ostatní aspekty, které nejsou podmínkou:

  • Odkoupení stávajícího vozíku LINDE E16P (vč. 335J12010916; výr. řada 335-02; rok výroby 1998, stav motohodin:59825; technický stav: použitý - plně funkční.

Podmínky výběrového řízení:

  • Výběrové řízení je interní – neveřejné. Nebudou využity žádné zdroje financování z veřejných podpor.
  • Výsledek interního výběrového řízení ani samotné výběrové řízení nezavazuje Kapas s.r.o. k uzavření jakékoliv smlouvy.
  • O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni dopisem.
  • Datum uzávěrky pro předkládání nabídek je středa 4.6.2014 do 15:00

Pokud máte zájem nabídnout nám nejvhodnější řešení náhrady stávajícího vozíku rádi Vaší nabídku do výběrového řízení přijmeme.

Doplňující informace si můžete vyžádat na tel. 732 151 089 nebo jiri.marada@kapas.cz

Ing. Jiří Marada

Přehled akce

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Kapas s.r.o. rok 2014

Název akce: Vysokozdvižný elektrický vozík do provozu kartonáže

Předpokládaná cena: 600.000,-Kč

Předpokládané datum plnění: 2.pol.2014

 

Postup zakázky:

Datum

Stav; ostatní informace

Datum zveřejnění zadávacích podmínek:

20.5.2014

Obeslání možných zájemců emailem.

Datum zveřejnění na: www.kapas.cz

 

Nebylo zveřejněno na www.

Termín pro předložení nabídek:

4.6.2014

 

Prodloužený termín pro předložení nabídek:

18.6.2014

Původní termín prodloužen o 14 dnů – zaslána informace všem původně osloveným zájemcům.

Forma předání nabídek:

Nebyla stanovena

Možnost podání e-mailem.

Datum otevírání obálek:

Nebylo stanoveno

Podání v zalepených obálkách nebylo požadováno

Počet přijatých nabídek:

3

Nabídky podány- emailem

Počet vyřazených nabídek:

0

 

Počet hodnocených nabídek:

3

 

Aktuální stav zakázky:

 

Probíhá vyhodnocení

Výsledek výběrového řízení:

 

 

Konečná cena vítězné nabídky:

 

 

Termín plnění vítězné nabídky:

 

 

Datum uzavření smlouvy s dodavatelem:

 

 

Průběh realizace: